mamysword71.wordpress.com
השמנת ילדים
בשבועות האחרונים ובעצם מהחופשה של יהונתן מהגן מאמצע אוגוסט אני מתמודדת עם ילד שכל יום האכילה שלו היא חידה. נכון שסדר היום והשגרה הופרו מאוגוסט ונכנסנו לתוך החגים והחופשות המרובות..ובכל זאת אני מבחי…