mamnoe.wordpress.com
دانلود کتاب ممنوعه خداسالاری و درماندگی
کتاب “خداسالاری و درماندگی” نوشته «امیرحسین لادن» شمار ایرانیانی که آرزوی سرنگونی رژیم را دارند به دهها میلیون میرسد؛ از این عده، شمار آنهاییکه در این راه قدمی بر میدارند، قلمی میزنند و…