mamnoe.wordpress.com
دانلود کتاب ممنوعه تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری
کتاب «تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری» نوشته «دکتر رهنوردی» بیشتر مردم ایران می دانند اکثر بدبختی ها و عقب ماندگی ها و واپسگرایی های ملت ایران به واسطه خرافاتی است که به …