mamnoe.wordpress.com
دانلود کتاب ممنوعه مغلطه های روحانیون
کتاب «مغلطه های روحانیون» نوشته «ن فخر» در این کتاب به تحلیل بسیاری از مغلطه های مشترک بین روحانیون ادیان گوناگون و بویژه مغلطه های رایج بین روحانیون مسلمان و همچنین تناقضات موجود در قرآن پرداخته ش…