mamnoe.wordpress.com
دانلود کتاب ممنوعه خیام و آن دروغ دلاویز
کتاب «خیام و آن دروغ دلاویز» نوشته «هوشنگ معین زاده»بشر همواره گرفتار این نگرانی بوده است که بعد از مردن به کجا می رود و فردای مرگش به چه سرنوشتی دچار خواهد شد!؟ بزرگان بسیا…