mamasoon.co.il
להיות אמא ולשלב קריירה כאשת עסקים - Mamasoon
אחת השאלות שנשים נשאלות לא פעם היא, כיצד הן משלבות בין אימהות לקריירה. זו שאלה שלא נהוג לשאול אבות, אף על פי שגם הם אמורים לשלב בין משפחה לקריירה. אך נשים נשאלות על כך לא פעם, והתשובות הרבה פעמים מעוררות השראה, הן עבור נשים אחרות, צעירות ובוגרות, והן עבור הקהל הרחב. צריך לומר, השילוב של …