mamasoon.co.il
לעשות ולא לעשות בהריון - Mamasoon
היריון היא תקופה של תשעה חודשים ארוכים. הנה מה שכדאי לעשות ולא לעשות כדי להגיע אל תום התקופה עם ידיים מלאות.