mamasoon.co.il
איך תפנקי את הגבר שלך באמת, בלי לקרוע את הכיס? - Mamasoon
המחיר הוא לא המדד המרכזי למוצלחות של המתנה או לשימושיות שלה. יש מתנות יקרות ולא שימושיות לעומת מתנות שמחירן זול אך הן מוצלחות וקולעות למטרה