mamasoon.co.il
האם כל הרטבה בלילה נחשבת לבעיה? - Mamasoon
יש הרבה ילדים שסובלים מהרטבת לילה. ילדים שכבר נגמלו מזמן מהרטבה ביום אך בלילה הם עדיין ממשיכים להרטיב. הדבר בהחלט מפריע להם ומעיק עליהם מאוד. הם מתעוררים בתחושה מאוד לא נוחה ולא נעימה כאשר הם רטובים ורועדים מקור. מעבר לזה הם צריכים לקום, להתקלח, להחליף בגדים ואם הם קטנים מייד, הרי שכל הסיפור הזה יהיה …