mamasoon.co.il
משחקי חשיבה לילדים לפיתוח המחשבה והדמיון - Mamasoon
לאחרונה, נראה כי רכישה של משחקים עבור ילדים היא יותר פעול של פינוק מאשר פעולה שיש לה מטרה עיקרית- למידה.