mamasoon.co.il
מהו טיפול בשיטת טאט? - Mamasoon
על מנת 'להסביר' לגוף כי אין כאן כל מצב אשר מצריך הישרדות, יש לפעול על מנת לשחרר את המידע המוטעה אשר נמצא למעשה בתת המודע באמצעות טיפול רגשי