mamasoon.co.il
סוגי שמנים אתריים והסגולה של כל אחד - Mamasoon
ניתן לייצר טיפול אשר משולב ומלא של רפואה טבעית ברפואה קונבנציונלית. השמנים ניתנים לשימוש במריחה, הרחה ובליעה. השמנים הטהורים והאיכותיים הינם כשרים.