mamasoon.co.il
תיק ערב לאישה - להתאים את הארנק למראה הכללי - Mamasoon
בעבר, היו כללים שונים כיצד יש להתלבש לקראת אירוע מיוחד, אך כיום, הכול הפך לחוקי, ניתן ללבוש מה שעולה על הדעת בכל אירוע ובכל מצב