mamasoon.co.il
הכל על מפיצי ריח לבית - Mamasoon
אחת הבעיות שאנחנו נאלצים להתמודד איתן לא מעט, זה ריחות לא נעימים בתוך הבית. לעיתים זה קורה בגלל דברים שאנחנו עושים, דברים שאנחנו מתעסקים בהם, למשל, בישולים, עבודות בית שונות ועוד. לעיתים זה קורה בגלל דברים פנימיים שאין לנו שליטה עליהם, למשל פיצוץ בצנרת, סתימה וכדומה, ולעיתים זה נובע מדברים חיצוניים שאין לנו שום שליטה …