mamasara.org
Bli Fadder – Videregående skole 1 år med månedlig betaling
Jeg vil sponse et barn i 4 år, Form I-IV (ungdoms-videregående skole) og betaler kr. 3000,- pr. år Som sponsor blir jeg tildelt et barn/ungdom som jeg kan følge hele veien og ha personlig konta…