mamasara.org
Bilder fra skolebyggingsprosessen
Takk til alle som har bidratt til å gjøre dette mulig. Under følger bilder fra vår skolebyggingsprosess. Pictures From our School building process Thanks to everyone contributing to our foundation …