malwinanogaj.com
JAK PRZYGOTOWAĆ NIERUCHOMOŚĆ DO ZDJĘĆ ?
Dla mnie oczywistym jest, że nieruchomość, którą chcemy sprzedać lub wynająć i niezależnie od tego, czy jest to dom czy mieszkanie musi być do sesji zdjęciowej przygotowana. Co więcej, niektórzy ni…