malomira.com
“Vaš identitet kao frekvencija je suma totalnih emitiranja ili zračenja vašeg fizičkog, emocionalnog, mentalnog i spiritualnog tijela – koji zrače ili se emitiraju kao elektronički pulsevi. K…