malomira.com
Čuvaj svoju dušu, dušo
Čuvaj svoju dušu, dušo Svi misle da je poznaju bolje nego ti Pričaju ti kakva je Šta joj treba Svi znaju bolje o tebi, od tebe Čuvaj svoju dušu, dušo Onaj unutrašnji glas spokoja Kada ti kažu da mo…