malomira.com
Mostovi …
“Najteža stvar u životu je znati koje mostove treba prijeći, a koje treba srušiti” (B. Russell )