malomira.com
Emanuel-Ljubav
EMANUEL; Pat Rodegast/Judith Stanton “Ne biste iscrpili ljubav u svemiru sve da je trošite od sada pa do vjeńćnosti. Ljubav je sve što postoji. Ljubav je univerzalna komunikacija. Ona je energ…