malomira.com
Grad u predvečerje – Šibenik
Crkva Gospe van grada podignuta je na mjestu gdje je u srednjem vijeku bilo groblje sa crkvicom sv. Kuzme i Damjana ( 1452.god.). Nakon ustanovljenja Varoške župe ( 1604.god.) započela je adaptacij…