mallata.com
Per un feminisme de germanes de terra
La primavera s’intueix, i hi ha una llavor que germina i que lluita per créixer. Sola, comença a obrir-se pas, trencant la terra, a poc a poc, al ritme del sol, anirà creixent. Però per a nàixer i …