malinstroman.com
Hur subjektiva upplevelser uppstår är avgörande för mänskligheten
Cogito, ergo sum. Descartes tänkte sig att vårt medvetande är beviset på att vi verkligen finns, att vi inte bara är matematiska formler som beter sig enligt en viss struktur. Hans övertygelse bygg…