malinstroman.com
En relevant, bra och tillgänglig verktygslåda för lägre stressnivå
Vi fick en enkät med frågor om vi kände oss stressade på jobbet. Hur bra sover du på skalan ett till fem? Hur många timmar övertid jobbar du varje vecka? Har du regelbundna avstämningar med din che…