malaysiaindru.my
15 வயது சிறுவன் மீதான தாக்குதல்; 12 பள்ளி மாணவர்கள் தடுப்பு
15 வயது சிறுவன் மீதான தாக்குதல்; 12 பள்ளி மாணவர்கள் தடுப்பு பசீர் மாஸ், பிப்ரவரி 14 – பசீர் மாஸில் 3-ஆம் படிவம் மாணவர் மீது தாக்குதல் நடத்தியதில் 12 பதின்ம வயதினர் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.…