malaysiaindru.my
வெனிசுலாவில் தனி விமானம் மூலம் கடத்தப்பட்ட 500 கிலோ போதைப்பொருள் பறிமுதல்
வெனிசுலா நாட்டில் பறந்துகொண்டிருந்த சிறிய ரக விமானத்தை இடை மறித்து ஆய்வு செய்ததில் அதில் மறைத்து கொண்டு செல்லப்பட்ட 500 கிலோ அளவிலான போதைபொருளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். கராக்கஸ்: வெனிசுலா நாட்…