malaysiaindru.my
பிகேஆர் இளைஞர் பூசல் தெருச் சண்டையாக மாறியது
பிகேஆர் இளைஞர் காங்கிரசில் ஏற்பட்ட கடும் வாக்குவாதம் முற்றி இன்று பிற்பகல் அது தெருச் சண்டையாக மாறியது. பிகேஆர் இளைஞர் காங்கிரஸ் நடைபெறும் மலாக்கா அனைத்துலக வர்த்தக மையத்தில்தான் சச்சரவு தொடங்கியது…