malaysiaindru.my
அன்வார் மானம் காப்பீர்: பிகேஆர் பேராளர்களுக்கு சைட் கோரிக்கை
வியாழக்கிழமை தொடங்கும் பிகேஆர் தேசிய காங்கிரஸுக்கு முன்னதாக அதில் கலந்துகொள்ளும் பேராளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல் எழுதிய சைட் இப்ராகிம், கட்சித் தலைவர் அன்வார் இப்ராகிமின் மாண்பைக் காக்கும்படி கோரிக்…