malaysiaindru.my
பிஎன் இளைஞர் பிரிவு ‘நல்லிணக்கக் கலந்துரையாடலை’த் தொடங்கும்
பிஎன் இளைஞர் பிரிவு எல்லா இனங்களையும் பாதிக்கும் எளிதில் உணர்ச்சி வசப்பட வைக்கும் விவகாரங்களை விவாதிக்க ஒரு தளம் அமைக்கப்போவதாக அதன் தலைவர் அஷ்ரப் வாஜ்டி டுசுகி கூறினார். “நல்லிணக்கக் கலந்துரையாடல்…