malaysiaindru.my
சீனப் பள்ளிகளில் ஜாவி கட்டாயப் பாடமாக்கப்படுவதற்கு மசீச இளைஞர்கள் எதிர்ப்பு
மசீச இளைஞர் பிரிவு, அடுத்த ஆண்டு சீனப் பள்ளிகளில் ஜாவி கட்டாயப் பாடமாக்கப்படுவதை எதிர்ப்பதாக மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது. “மசீச இளைஞர் பிரிவு ஜாவி பயில்வதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கவில்லை அது பகாசா …