malaysiaindru.my
கிராமப்புற மாணவர்களை அறிவியல் நிபுணர்களாக்க உழைக்கும் பெண்
எவ்வித அடிப்படை வசதியும் இன்றி ஊரக பகுதிகளில் இருக்கும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொழில்நுட்பம் ஒரு எட்டாக் கணியாகவே இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், நகர்ப்புறங்களில் தனியார் பள்ளிகள், தேசிய மற்றும…