malaysiaindru.my
ஜோ லோ-வின் கடப்பிதழை சைப்ரஸ் பறித்துக் கொள்ளுமா?
சைப்ரஸ் அதிபர் நிக்கோஸ் அனாஸ்டாசியாடெஸ் மலேசியாவிலிருந்து தப்பியோடிய தொழிலதிபர் ஜோ லோவின் கடப்பிதழ் பறிக்கப்படலாம் என்பதைக் கோடி காட்டியுள்ளார். அது குறித்து சைப்ரஸ் மெயில் நாளேடு விவவியதற்கு “ஆமாம…