malaysiaindru.my
விடுத்கலை புலி ஆதரவாளர்களின் கைது  வருத்தமளிக்கிறது – சேவியர் ஜெயகுமார்
விடுத்கலை புலிகளின் ஆதரவாளர்கள் என்ற பெயரில் கடந்த மாதம் 8, 9 மற்றும் 10-ஆம் தேதிகளில் 12 இந்திய நபர்களை சொஸ்மா என்ற தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் போலீஸ் கைது செய்தது வருத்தமளிக்க கூடிய நிகழ்வு என சாடின…