malaysiaindru.my
தன்மான மாநாடு யாருக்காக, எதற்காக? – இராகவன் கருப்பையா
அண்மையில் ஷா அலாமில் நடந்தேறிய மலாய்க்காரர்களின் ‘தன்மானத்தைத் தற்காக்கும்’ மாநாடு தொடர்பான விவாதங்களும் சர்ச்சைகளும் நாடலாவிய நிலையில் இன்னும் தொடர்ந்துகொண்டுதான் இருக்கின்றன. தன்மானத்…