malaysiaindru.my
விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தின் முன்னாள் பெண் போராளிகள் இப்போது என்ன செய்கிறார்கள்?
இலங்கையில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கம் உயிர்ப்புடன் இருந்தபோது, அந்த இயக்கத்தின் அநேகமான துறைகளில், ஆண் உறுப்பினர்களுக்கு நிகராக பெண் உறுப்பினர்களும் இயங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். சண்டைக் களங்கள…