malaysiaindru.my
மின்னஞ்சல் மோசடி தொடர்பில் உலக முழுவதும் 281 பேர் கைது; மலேசியாவிலும் சிலர் கைது
மின்னஞ்சல் மோசடிகளுக்கு எதிராக உலகளவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையில் 281 பேர் பிடிபட்டனர். கைதானவர்களில் 167 பேர் நைஜிரியாவிலும் 74 பேர் அமெரிக்காவிலும் 18 பேர் துருக்கியிலும் 15 பேர் கானாவிலும் க…