malaysiaindru.my
பிரதமர்: அரசாங்கம் அரசமைப்புப்படியான முடியாட்சியையும் மலேசியர்களின் உரிமைகளையும் கட்டிக்காக்கும்
அரசாங்கம் எப்போதுமே மாமன்னருக்கு உரிய மதிப்பளிக்கும் மாமன்னர் என்னும் அமைப்பைக் கட்டிக்காக்கும். இன்று, மாட்சிமை தங்கிய மாமன்னரின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தில் உரையாற்றிய பிரதமர் டாக்டர் மகாதிர் முக…