malaysiaindru.my
நலத்திட்டங்களை அனுபவிக்கும் வெளிநாட்டினருக்கு செக்..!
அரசின் நலத்திட்டங்களை பெறும் அளவிற்கு குறைந்த ஊதியம் பெறும் தொழிலாளர்கள் நிரந்தரமாக வசிப்பதற்கான அனுமதி வழங்கப்படாது என்ற அமெரிக்க அரசின் அறிவிப்பு, அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. குறைந்த ஊதியத…