malaysiaindru.my
மகாதிருக்கு ஜாகிர் நாய்க் புகழாரம்
நேற்றிரவு கிளந்தான், கோத்தா பாருவில் நிகழ்த்திய ஒரு சொற்பொழிவில் சர்ச்சைக்குரிய சமய போதகர் ஜாகிர் நாய்க், பிரதமர் டாக்டர் மகாதிர் முகம்மட்டை வானளாவ புகழ்ந்துரைத்தார். மத்திய கிழக்கில் பெரு வல்லரசுக…