malaysiaindru.my
மாலத்தீவு முன்னாள் துணை அதிபர் அகமது அதீப் மாறுவேடத்தில் நுழைய முயன்றபோது தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் கைது
மாலத்தீவில் இருந்து வந்த இழுவைக் கப்பலில் மாறுவேடத்தில் வந்த மாலத்தீவு முன்னாள் துணை அதிபர் அகமத் அதிப் கைது செய்யப்பட்டார். தூத்துக்குடியில் இருந்து கடந்த 11 ஆம் தேதி மாலத் தீவிற்கு கருங்கல் ஏற்றி…