malaysiaindru.my
இடைநிலைப் பள்ளி மாணவிக்கு மகாத்மா காந்தி கலாசாலை முன்னாள் மாணவர் சங்கம்  மடிக்கணினி அன்பளிப்பு
சூன் 30, இடைநிலைப் பள்ளியில் பயிலும் மாணவி புவிசா கிருசுணன் அவர்களுக்கு (ம.கா.க) முன்னாள் மாணவர் சங்கம் மடிக்கணினி ஒன்றை அன்பளிப்பு வழங்கியது. மகாத்மா காந்தி கலாசாலைய் முன்னாள் மாணவியான திருமதி ஏமா…