malaysiaindru.my
பாஸ் கட்சியினர் கட்சி விவகாரங்களை பகிரங்கமாக விவாதிக்கத் தடை
பாஸ் அதன் உறுப்பினர்கள் கட்சி விவகாரங்களை வெளிப்படையாக விவாதிக்கத் தடை விதித்துள்ளது. கட்சி தொடர்பான ஆலோசனைகளோ விமர்சனங்களோ கருத்துகளோ கட்சிக்குள்ளேயே வைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என பாஸ் தலைமைச் ச…