malaysiaindru.my
இளையராஜா இசையில் எஸ்பிபி பாடப் போகிறார்… மீண்டும் பொழியப் போகிறது இளைய நிலா..!
சென்னை: பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு பின்னர் மீண்டும் இளையராஜா இசையில் எஸ்.பி.பி பாட இருப்பது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சிக் கடலில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. இளையராஜா இசையில் எஸ்.பி.பி பாடிய பாடல்களுக்கு ரசிகர…