malaysiaindru.my
தமிழ்மொழிக் காப்பகம்! இனி நம் தமிழை இனிதாக காக்கும்! – கா. ஆறுமுகம்   
மொழி என்பது ஒரு இனத்தின் முகம். அதுவும் தமிழ்மொழி போன்ற உலக செம்மொழியை தாய்மொழியாகக் கொண்டது தமிழினம். அதன் அருமை பெருமைகளை உணர்ந்தும் உணராமலும் தமிழர்கள் வாழ்ந்து வருவது தமிழ்மொழியின் நிலைத்தன்மை…