malaysiaindru.my
புதிய மலேசியாவில் தமிழர் உரிமைகள் நிராகரிக்கப்படுகிறதா?
கழுதை தேய்ந்து கட்டெரும்பானக் கசப்பான வரலாறு மேலும் புதுப்பொழிவுடன் தொடர்கிறதா என்கிற ஐயப்பாட்டில் மலேசியத் தமிழர்கள் இந்தத் தருணத்தில் இருக்கின்றனர். உரிமைகள் இழந்து சலுகைகளுக்குக் கையேந்தும் நிலை…