malaysiaindru.my
சுங்கை கிம் கிம்: 24 மணி நேர சுத்திகரிப்பு பணிகள், 680 மீட்டர் நிறைவு
பாசீர் கூடாங், சுங்கை கிம் கிம் ஆற்றில், நச்சுக் கழிவுகளை அகற்றும் பணிகள், பல அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் ஒத்துழைப்புடன் நடந்துவருகிறது. நியமிக்கப்பட்ட 3 குத்தகையாளர்களுடன் தீயணைப்பு மற்றும்…