malaysiaindru.my
தப்பிக்க முற்பட்ட ஐ.எஸ் ஆயுததாரிகள் 400 பேர் கைப்பற்றப்பட்டனர்
கிழக்கு சிரியாவிலுள்ள தமது இறுதிக் குறுகிய இடமான பக்கூஸிலிருந்து, ஆட்கடத்தல்காரர்களுடன் தப்பிக்க முயன்ற ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் ஆயுததாரிகள் 400 பேர் கைப்பற்றப்பட்டதாக, சிரிய ஜனநாயகப் படைகளின் சிரேஷ்ட தளபதியொரு…