malaysiaindru.my
தமிழின துரோகி தலைமையில் தமிழ் நூல் வெளியீடா..? மலேசிய நாம் தமிழர் இயக்கம் எதிர்ப்பு 
கடந்த 16 பிப்ரவரி செபெராங் செயா லைட் விடுதியில் நடைபெற்ற “பாக்குமரத் தீவில் தேக்குமரத் தலைவன்” நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு தமிழினத்தின் பகைவனும் தமிழக அரசியல் வியாதியுமான மதிமுக கட்சியி…