malaysiaindru.my
தேசநிந்தனைச் சட்டம் : ஹராப்பான் தலைவர்கள் மௌனத்திற்கு, முன்னாள் பிகேஆர் தலைவர் கண்டனம்
தேச நிந்தனைச் சட்டம் 1948, தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுவதை அறிந்தும், மௌனமாக இருக்கும் பக்காத்தான் ஹராப்பான் தலைவர்களை, வழக்குரைஞர் என் சுரேந்திரன் சாடினார். எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது, அந்தத் தலைவர்க…